Disclaimer

Lumos Eindhoven Quidditch en haar activiteiten worden niet gelicentieerd door, gesponsord door of in verband gebracht met Warner Bros., J.K. Rowling of hun relaties. ‘Quidditch’, ‘Harry Potter’ en alle gerelateerde namen, personages en indiciën zijn handelsmerken van © Warner Bros., uitgeefrechten van Harry Potter © J.K. Rowling.